Servicio Técnico Oficial Ferroli y Cointra

Política de Qualitat

La Política de Qualitat d'ESVEN SERVICIO TECNICO S.L.U. es reflexa en el següent principi i objetiu general:

“CONSEGUIR LA CONFIANÇA DEL CLIENT EN QUE LA NOSTRA EMPRESA SATISFARÀ ELS SEUS REQUISITS ARA I SEMPRE”

Per aconseguir aquesta confiança ens centrarem en els següents aspectes fonamentals:
- Assegurar la màxima qualitat de les nostres intervencions, minimitzant les errades i segones intervencions.
- Donar un excelent servei al client, cumplint els horaris pactats amb ell i atenent a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives.
- Vetllar per la seguretat de l'usuari per sobre dels nostres interessos comercials.
- Utilitzar les eines adients i la tecnologia actual per a garantir la qualitat en les intervencions. Salvaguardar la seguretat en el treball dels nostres tècnics, evitant les intervencions en condicions perilloses o insalubres.
- Respecte per el medi ambient, evitant males combustions i determinant emissions contaminants inferiors a las permeses reglamentariament.
- Fomentar l'estalvi d'energies no renovables, como el gas natural, aconsellant un ús racional dels sistemas de control i regulació, per a col·laborar a que poguem continuar disposant d'aquests combustibles durant molts anys, contribuent també amb l'economia familiar.
- Mantenir les prestacions del producte representat segons les prescripcions del fabricant i assesorar a l'usuari sobre la forma d'obtenir el màxim comfort i el millor rendimient del producte.
- Evitar qualsevol comentari que pugui menyscabar el prestigi d'altre professional de l'instal·lació o reparació del producte. Intentar buscar la solució als possibles problemes directament amb el professional en qüestió.
- Oferir un servei amb una relació qualitat-preu equilibrada, sense perdre de vista la rentabilitat necessària para garantir la supervivència i el futur de l'empresa, procurant una contínua posada al dia i l'ampliació del negoci amb noves ofertes de serveis.
- Garantir el cumpliment de tots els requisits aplicables a les nostres activitats, tant legals com del fabricant dels productes.
- Definició d'objetius anuals de l'empresa i el seu seguiment, enfocats cap a la millora contínua dels mismos i els seus procesos.

Per a garantir el cumpliment d'aquests principis, ESVEN SERVICIO TECNICO S.L.U. disposa d'un Sistema de Gestió de Qualitat que els seus requisits es recullen en els procedimients relacionats en el Manual de Qualitat, així com en la documentació que d'ells es deriva i que formen un Sistema de Gestió de la Qualitat basada a la norma UNE-EN-ISO 9001/2008. La Direcció d'ESVEN SERVICIO TECNICO S.L.U. es compromet a destinar tots els recursos necesaris per a portar a terme aquestes activitats, i per a millorar contínuament l'eficàcia de dit Sistema de Gestió.
Per complir aquesta Política, és imprescindible la colaboració de tot el personal de l'empresa, que ha de coneixer-la, complir-la i estar convençut de la necessitat d'assumir la necessitat d'optimitzar el servei al nostre client, a través d'un constant esforç de millora.

La direcció.